Quy trình đo may vest theo số đo

Đo may áo vest:

Bước 1:  Đo chiều rộng vai

Đo khoảng cách giữa 2 xương đỉnh vai ( phân biệt giữa xương vai và xương đòn)

+ Người ốm: đo khoảng cách giữa 2 xương vai

+ Người mập ( to con) : Đo khoảng cách của 2 xương vai và cộng thêm 1 phân mỗi bên,   (đo ngoài xương vai,  do người mập thường có bắp tay to). Cách khác, đo khoảng cách của 2 xương vai cộng thêm 2 cm.

                     

Bước 2: Đo dài tay

 • Hỏi nhu cầu của khách muốn mặc dài hay mặc vừa.
 • Đo từ điểm đo vai thẳng xuống điểm giao của xương bàn tay và xương ngón tay trỏ. Sau đó lấy số đo vừa đo được trừ ra từ 4 đến 5 cm sẽ ra số đo tay áo.
 • Số đo tay áo thường sẽ dài vì khi ráp tay áo sẽ giựt lên từ 1-2 cm là vừa .
 • Cách khác, đo đến điểm khách muốn mặc cộng them 2cm là vừa.

Bước 3:  Đo bắp tay

 • Đo điểm to nhất của bắp tay. Đặt ngón tay trỏ phía trong thước.
 • Đo hơi siết rồi nhả dây ra cho đàn hồi là vừa.

Bước 4: Đo ngực

 • Đo điểm to nhất của ngực. Đặt ngón tay trỏ phía trong thước.
 • Đo siết chặc thước rồi nhả ra cho thước dây đàn hồi lại ( từ 1-2cm)

Bước 5: Đo bụng

Phân biệt bụng là bụng của áo vest với lưng quần.

 • Đo quanh vòng bụng, điểm to nhất của bụng. Đặt ngón tay trỏ phía trong thước.
 • Đo vừa không siết chặc tay (do bụng còn ăn no)

Bước 6: Đo dài áo

Hỏi nhu cầu khách muốn mặc ngắn hay vừa.

 • Đo tà trước (đo cố định): Khi đo chỉnh tay khách ngay vào trong, sẽ đo từ đường may chân cổ áo phần cao của ngực và bụng áo đến điểm giao giữa ngón cái và ngón giữa.

 • Đo tà sau ( tùy vào nhu cầu của khách) :

+ Lấy số đo tà trước để kiểm tra số đo tà sau.

+ Xác định điểm cao nhất của mông.

+ Đo từ giữa cổ là số đo của tà trước, nếu:

 • Chiều dài tà trước dài qua điểm cao nhất của mông của người trung niên hoặc là người muốn mặc tà dài.
 • Người muốn mặc ngắn đo ngang điểm cao nhất của mông. ( số đo tà trước trừ 2-3 cm)

Bước 7: Đo vòng cổ:

 • Đo vòng quanh cổ vừa sát. Để ngón tay nằm giữa cổ và thước.

Lưu ý: cần đo kỹ vòng cổ vì vòng cổ sẽ ảnh hưởng đến phần vai và phần cổ áo.

Đo may quần vest:

Bước 1: Đo lưng quần

 • Đo vòng quanh bụng tại vị trí sát mí lưng quần. Đặt ngón tay trỏ phía trong thước.
 • Lưu ý: khách mặc lưng quần trên bụng hay dưới bụng:

+ Khách mặc trên bụng: phần bụng áo và eo quần sẽ chênh lệch ít ( tầm 3 đến 4 cm) và thường sẽ đáy cao.

+ Khách mặc dưới bụng : phần bụng áo và lưng quần sẽ chêch lệch nhiều.

+ Người mập ( to con): đo siết mạnh.

+ Người ốm: đo vừa.

Bước 2: Đo mông

 • Đo vòng quanh mông vị trí to nhất. Lưu ý: yêu cầu khách khép chân lại đứng thẳng người, lấy hết đồ trong túi quần ra.
 • Đo siết chặc thước rồi nhả ra cho thước dây đàn hồi lại ( từ 1-2cm).
 • Đo mông rất quan trọng, từ số đo của mông có thể tính được số đo của đáy quần.

Bước 3: Đo đáy quần:

 • Kéo quần lên sát mức hay mặc.
 • Đặt thước đo từ mép cạp quần phía trên thân trước thẳng xuống cửa quần (đáy quần khách đang mặc)

Bước 4: Đo đùi

 • Nếu khách đang mặc quần tây: đo theo đùi mà khách đang mặc: chia ống quần thành thân trước và thân sau. Số đo đùi số đo từ đường may 2 bên tới dây kéo quần của thân trước.
 • Nếu khách không mặc quần tây: đo vòng qua chỗ to nhất của đùi ( thường là sát đáy quần). Đo vừa không siết.

Bước 5: Đo dài quần

 • Đo từ mí cạp trên của quần xuống đến gấu quần.
 • Chiều dài quần tùy theo yêu cầu của khách: đứng ống, chạm đất.

Bước 6: Đo ống quần

 • Đo từ đường ủi ly bên này sang đường ủi ly bên kia. Chú ý: ống quần bên mình là tầm 16cm cho đến 22 cm tùy theo size đồ vest.