Khăn hoạ tiết xanh lá TGK32

59.000 VND

  • Mã sn phm: TGK32
  • Cht liu: Lụa
  • Kích thước: 24 x 24