Khăn xanh bi trắng TGK33

59.000 VND

  • Mã sn phm: TGK33
  • Cht liu: Lụa
  • Kích thước: 24 x 24