Khăn đen hoạ tiết tím TGK83

59.000 VND

  • Mã sn phm: TGK83
  • Cht liu: Lụa
  • Kích thước: 24 x 24